Bedelli Askerlik Başvuru Kılavuzu

Bedelli Askerlik Başvuru Kılavuzu Son günlerde gündemi sıkça meşgul eden, milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik netlik kazandı. Resmi olarak yayınlanan kılavuzu görüntülemek, indirmek için sayfamızda yer alan bilgilendirme yazısını takip edebilirsiniz. Bedelli askerlik 21 gün yapılacak ve celp dönemleri gibi bir çok başvuru sürecinide kılavuzdan bulabileceksiniz. Bedelli askerliğe nasıl başvurulur? Bedelli tarihleri ne zaman. İşte o detaylar..

Basın Duyurusu
Tarih : 03 Ağustos 2018
Konu : Bedelli Askerlik.
1. 03 Ağustos 2018 tarihli, 30498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na eklenen Geçici 55’inci
maddede yapılan düzenleme kapsamında uygulanacak bedelli askerlik hizmetine ilişkin önemli
hususlar aşağıdadır.
2. Bedelli askerlik uygulamasından;
a. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı
Askerlik Kanununa tabi istekli yükümlülerden;
(1) 01 Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar (1111 sayılı Askerlik
Kanunu’nun 81’inci maddesi gereği; Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların
askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülür. Ancak resmi hastane
doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan
yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecektir.),
(2) Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar (Askerlik hizmetini
yapmakta olanlar veya yapmakta iken firar edenler, hava değişimi/izin aşımında vs. bulunanlar
bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacaklardır.),
(3) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 03 Kasım 2018 (dahil) tarihine
kadar askerlik şubeleri/yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak veya e-devlet üzerinden
((www.turkiye.gov.tr) başvuranlar (Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce
askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği kıtalarına katılmamış olanlar ile “Askerliğe
Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar ve “Bakaya” durumunda bulunanlar bizzat
askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir.),
b. Başvuruları onaylanan yükümlülerden 15.000 Türk lirası veya karşılığı kadar
yabancı ülke parasını peşin olarak ilgili banka hesabına ödeyerek, 3 (üç) adet dekont aslını
askerlik şubelerine/dış temsilciliklere teslim edenler,
c. Daha önceden herhangi bir nedenle bedelli veya dövizle askerlik hizmeti
kapsamından çıkarılmış olan yükümlülerden gerekli şartları taşıyıp istekli olanlar,
ç. Başvuruları uygun görülen yükümlülerden Milli Savunma Bakanlığınca planlanan
celp dönemlerinde 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar ve terhis
edilenler faydalanabileceklerdir.
3. Ayrıca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen
askerliğe elverişli olmadıklarına dair raporlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar
istekleri hâlinde yaş ve temel askerlik eğitimi şartı aranmaksızın 15.000 Türk lirasını ilgili banka
hesabına ödemeleri halinde istifade edebileceklerdir.
4. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar bu süre zarfında
çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklardır.
5. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında yukarıda belirtilen yükümlülüklerini süresi içerisinde
yerine getirmeyenler Millî Savunma Bakanlığınca kapsam dışına çıkarılabilecektir.
6. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi en yakın askerlik şubesi başkanlığından veya
www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.