Kocaeli Üniversitesi Eleman Alımı 2018

Kocaeli Üniversitesi Eleman Alımı 2018 yılı Temmuz ayında yayınlanan eleman alım ilanı için başvuru metni yayınlanmıştır. Üniversitede çalışmak isteyen adayların öncelikle aşağıda belirtilen duyuruyu dikkatlice okumaları gerekmektedir. Kocaeli üniversitesi Tıp fakültesi eleman alımı, kocaeli üniversitesi diş hekimliği iş alımı ilanı için detaylar burada.

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik ve Kocaeli Üniversitesi’nin ilgili yönerge hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_lb.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,

a) Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doktora diploması özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım olarak sunacaklar.

b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.

c) Başvurulan alan ve unvana ilişkin kriterlerin adaylar tarafından http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinden temin edilerek puanlama tablosunun doldurulması ve birer örneklerinin dosyalara eklenmesi gerekmektedir.

Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

Sıra

No

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama
1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağ. ve Hast. Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Yandal Uzmanlığını Çocuk Kardiyoloji alanında yapmış olmak.
2 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bil. Ortodonti Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Ortodontik yapıştırma kompozitlerinin antibakteriyel özellikleri üzerinde çalışmış olmak.